Διεύθυνση
MB ELEON
Αγίου Ιωάννου 6
Χαλάνδρι 15233

Τηλέφωνο
(+30) 210 8088545

Γενικές Πληροφορίες
info@ootopia.gr

Πληροφορίες Χονδρικής
b2b@ootopia.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Επωνυμία: M.B. ELEON Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.

Διακριτικός τίτλος: M.B. ELEON

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149896901000

ΑΦΜ: 801134917

Νόμιμος εκπρόσωπος: Πανωραία Τακουμάκη

Έδρα: Αγίου Ιωάννου 6, Χαλάνδρι 15233, Ελλάδα

email: info@ootopia.gr

Τηλ. +302108088545

Μοναδικός μέτοχος: MELGLAZE TRADING LTD, Γρίβα Διγενή, ΚΤΙΡΙΟ PANAYIDES, 2ος όροφος, Γραφείο 3, 3030 Λεμεσός, Κύπρος

Μετοχικό κεφάλαιο: € 200,000 (εισφορά κεφαλαίου)

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής αποκαλούμενοι εν συντομία ως «οι Όροι») διέπουν τη σχέση και τις συμφωνίες ανάμεσα σε εσάς και την M.B. ELEON. Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά όλους τους παρόντες Όρους προτού κάνετε οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπού μας και προτού παραγγείλετε κάποιο από τα προσφερόμενα προϊόντα ή/και υπηρεσίες μας.

Οποιοσδήποτε εισέρχεται στον Ιστότοπό μας συμφωνεί να δεσμεύεται πλήρως και αμετακλήτως από τους παρόντες Όρους. Αν εισέρχεσθε στον Ιστότοπό μας και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας εκ μέρους ενός νομικού προσώπου, εγγυάσθε ότι είστε πλήρως εξουσιοδοτημένος να δεσμεύετε άνευ όρων και αιρέσεων το νομικό αυτό πρόσωπο στους παρόντες Όρους.

«Εμείς» είμαστε η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την  επωνυμία  «M.B. ELEON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και διακριτικό τίτλο «M.B. ELEON», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Αγίου Ιωάννου αρ.6), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 149896901000 και ΑΦΜ 801134917 (ΔΟΥ Χαλανδρίου). email: info@ootopia.gr.

«Ο Ιστότοπός μας» είναι ο https://ootopia.gr και συμπεριλαμβάνει το ηλεκτρονικό μας κατάστημα (e-shop).

«Εσείς» είστε οποιοδήποτε πρόσωπο εισέρχεται ή χρησιμοποιεί τον Ιστότοπό μας, με οποιονδήποτε τρόπο.

«Πωλήσεις σε Καταναλωτές»: πωλήσεις σε κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Όλα τα δικαιώματα του Ιστότοπού μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του υλικού, του περιεχομένου (κειμένων, οπτικοακουστικών μέσων, κλπ.), του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, του κώδικα λογισμικού και της διάταξης οθόνης, ανήκουν στην εταιρεία μας ή σε τρίτους ιδιοκτήτες και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Όλα τα καταχωρημένα ή μη καταχωρημένα εμπορικά σήματα στον Ιστότοπο μας αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων νόμιμων δικαιούχων τους. Όσα δικαιώματα δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν, παραμένουν στην ιδιοκτησία των δικαιούχων τους. Επιτρέπεται να βλέπετε και να εκτυπώνετε μέρη αυτού του Ιστότοπου αυστηρά και αποκλειστικά μόνο για προσωπική σας χρήση. Χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας, δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε, να εκτυπώσετε, να αποθηκεύσετε, να μεταφέρετε, να αναδημοσιεύσετε, να αναπαράγετε ή να κάνετε οποιαδήποτε άλλη χρήση οποιουδήποτε μέρους του Ιστότοπού μας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό. Δεν επιτρέπεται η χρήση του Ιστότοπού μας με τρόπο που δεν επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με οποιονδήποτε τρόπο μπορεί να προκαλέσει οποιοδήποτε είδος κινδύνου, βλάβης ή ζημίας στον Ιστότοπο ή στους άλλους χρήστες του. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιοδήποτε είδος ζημιών προκληθούν σε εμάς ή σε τρίτους ως αποτέλεσμα της συμπεριφοράς σας.

 

Αποποίηση ευθυνών ιστότοπου και περιορισμός ευθύνης: Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να συμπεριλάβουμε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στον Ιστότοπό μας, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, αποποιούμενοι κάθε εγγύησης. Επιπλέον, αποποιούμαστε και δεν θα αναλάβουμε ούτε θα αποδεχθούμε καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες προκληθούν σε οποιονδήποτε, άμεσα ή έμμεσα, από την πρόσβαση σε πληροφορίες, περιεχόμενο ή ιστότοπους τρίτων μέσω του Ιστότοπού μας.

Δεν εγγυόμαστε τη διαρκή διαθεσιμότητα και την ασφάλεια του Ιστότοπού μας, παρόλο που καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να παρέχουμε και τα δύο. Η εταιρεία μας, οι διευθυντές, οι εργαζόμενοι και οι συνεργάτες της δεν θα φέρουν ευθύνη σε κανέναν για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας πληροφοριών και της αλλοίωσης δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης άμεσης ή έμμεσης ζημίας τυχόν προκύψει σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπού μας. Επιπλέον, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε για τυχόν απώλειες ή ζημίες οποιουδήποτε είδους ήθελε προκύψουν από πράξεις ή παραλείψεις οποιουδήποτε τρίτου μέρους μας παρέχει υπηρεσίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των τηλεπικοινωνιών, της φιλοξενίας υπολογιστικών συστημάτων και ιστότοπων, και των συστημάτων πληρωμών.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Οι παρόντες Όροι ισχύουν μόνο για πωλήσεις σε τελικούς καταναλωτές, όπως ορίζονται παραπάνω. Αν ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε τα προϊόντα μας για εμπορικούς/επαγγελματικούς σκοπούς, επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@ootopia.gr και θα σας ενημερώσουμε για τους όρους και τις προϋποθέσεις των πωλήσεων B2B.

Μπορείτε να παραγγείλετε τα προσφερόμενα προϊόντα μας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (e-shop). Μπορείτε να επιλέξετε το προϊόν που σας ενδιαφέρει επιλέγοντας τον αντίστοιχο σύνδεσμο στην οθόνη. Επιλέγοντας με «κλικ» ένα συγκεκριμένο προϊόν, μπορείτε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και την τιμή του.

Όλες οι τιμές που εμφανίζονται ισχύουν μόνο για αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, αναφέρονται σε ευρώ και περιλαμβάνουν φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) όπου ισχύει. Οι αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν χρεώσεις αποστολής. Αυτές υπολογίζονται και εμφανίζονται μετά την εισαγωγή των στοιχείων παράδοσης αλλά πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας (βλ. Όροι Αποστολής).

Μπορείτε να προσθέσετε τα προϊόντα της επιλογής σας στο καλάθι σας πατώντας στην οθόνη σας το κουμπί «Προσθήκη στο καλάθι». Θα μπορείτε να βλέπετε το περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες του καλαθιού σας ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών εξόδων. Σε αυτό το στάδιο, μπορείτε να τροποποιήσετε το περιεχόμενο του καλαθιού διαγράφοντας μέρος ή όλο το περιεχόμενό του ή αλλάζοντας τις ποσότητες που έχετε επιλέξει. Εάν επιλέξετε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα για την υποβολή της παραγγελίας σας, θα σας ζητηθεί είτε (α) να δημιουργήσετε λογαριασμό πελάτη είτε (β) να συνδεθείτε, εάν έχετε ήδη λογαριασμό ή (γ) να ολοκληρώσετε την αγορά ως επισκέπτης (checkout επισκέπτη). Αφού υποβάλετε όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, θα σας δοθούν λεπτομέρειες παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων των μεθόδων αποστολής προϊόντων και των σχετικών δαπανών. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας σας, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και να αποδεχτείτε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πωλήσεων (που περιλαμβάνουν ως αναπόσπαστα μέρη τους Όρους Αποστολής, την Πολιτική Απορρήτου και την Πολιτική Cookies). Πρέπει να συμπληρώσετε όλες τις πληροφορίες που ορίζονται ως υποχρεωτικές στη διαδικτυακή φόρμα παραγγελίας για την επεξεργασία της παραγγελίας σας. Θα σας επιτραπεί να κάνετε διορθώσεις επί της οθόνης (online) πριν από την υποβολή της παραγγελίας σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να συνεχίσετε κάνοντας κλικ στο κουμπί «Παραγγελία» για να επιβεβαιώσετε την παραγγελία σας επί της οθόνης. Με αυτόν τον τρόπο, μας υποβάλλετε πρόταση για τη σύναψη σύμβασης πώλησης σχετικά με τα προϊόντα που έχετε επιλέξει σύμφωνα με τους γενικούς και συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Μόλις υποβάλετε την παραγγελία σας και η πληρωμή σας γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό μας σύστημα πληρωμών, οι παραγγελίες σας θα επιβεβαιωθούν μέσω email χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Θα μπορείτε να εκτυπώσετε, να αποθηκεύσετε και να αναπαράγετε τα στοιχεία της παραγγελίας σας. Μόλις παραδώσουμε την παραγγελία σας στον καθορισμένο μεταφορέα, θα σας στείλουμε ένα email με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την παρακολούθηση της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού παρακολούθησης και της εκτιμώμενης ημερομηνίας παράδοσης.

Εάν αποδειχθεί ότι κάτι από αυτά που παραγγείλατε δεν είναι πλέον διαθέσιμο, θα σας ειδοποιήσουμε το συντομότερο δυνατόν μέσω τηλεφώνου ή email, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που μας έχετε παράσχει. Εάν η παραγγελία σας έχει ήδη υποβληθεί, θα την ακυρώσουμε και θα σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις επιστροφής χρημάτων που οφείλονται σε ανωτέρα βία ή σε τρίτους, όπως πιστωτικά ιδρύματα ή παρόχους συστημάτων πληρωμών. Αν μας το ζητήσετε, θα σας αποστείλουμε email όταν το εξαντλημένο προϊόν γίνει και πάλι διαθέσιμο.

 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Υποστηρίζουμε τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής, όπως εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς:

1) Πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, 2) Paypal, 3)Τραπεζικό έμβασμα.

Χρησιμοποιούμε αναγνωρισμένους παρόχους ηλεκτρονικών πληρωμών που θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την επεξεργασία των πληροφοριών και των πληρωμών σας. Δεν αποθηκεύουμε τα στοιχεία των χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών σας. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε την παραγγελία σας και να υπαναχωρήσουμε από το συμβόλαιο πωλήσεών μας εάν πληροφορηθούμε για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα σας ή γενικά για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών από εσάς.

Χρησιμοποιώντας μία από τις καθορισμένες μεθόδους πληρωμής, θα υπόκεισθε στους όρους και τις προϋποθέσεις οποιουδήποτε συμμετέχοντος τρίτου, όπως είναι τα πιστωτικά ιδρύματα και οι πάροχοι πιστωτικών καρτών, συστημάτων και υπηρεσιών πληρωμών. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταχώριση ορθών στοιχείων. Θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την πληρωμή προς τρίτα μέρη όποιων εξόδων προκύψουν από την πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα ή οποιοδήποτε άλλο μέσο.

 

ΔΙΑΝΟΜΗ

Αποστέλλουμε τα προϊόντα μας προς οποιοδήποτε τόπο καλύπτεται από τις εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την παράδοση των εμπορευμάτων μας. Μπορείτε να δείτε το κόστος αποστολής στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα πριν από την υποβολή της παραγγελίας σας. Για λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως ανατρέξτε στην ειδική ενότητα με τους  Όρους Αποστολής.

 

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Από την παραγωγή έως την αποστολή παραγγελιών, τηρούμε όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και τα ισχύοντα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας. Καταβάλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια να μεταχειριζόμαστε, να αποθηκεύουμε και να μεταφέρουμε σωστά τα προϊόντα μας. Ωστόσο, παραγγέλλοντας ένα από τα προσφερόμενα προϊόντα μας, κατανοείτε και αποδέχεστε ότι το ελαιόλαδο είναι ένα ευαίσθητο προϊόν, η ποιότητα και οι ιδιότητες του οποίου μπορεί να επηρεαστούν από τις συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς. Οι θρεπτικές και χημικές ιδιότητες που αναφέρονται ισχύουν για το συγκεκριμένο αντιπροσωπευτικό δείγμα κατά τη στιγμή της μέτρησης και ανάλυσης. Σε κάθε περίπτωση, δεν παρέχουμε καμία εγγύηση για τη χρήση και την καταλληλότητα του προϊόντος, είτε ρητή είτε σιωπηρή, αποποιούμενοι ρητά κάθε εγγύηση, στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης, εκτός εάν αυτή προκληθεί άμεσα από δόλο ή βαριά μας αμέλεια. Επίσης αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση ζημία.

Δεν θα φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση και για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, η οποία θα προκληθεί από περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά από πόλεμο, τρομοκρατικές ενέργειες, εκδήλωση σοβαρής ασθένειας ή από φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες, σεισμούς ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Σε κάθε περίπτωση, συμφωνείτε να απαλλάξετε τους διευθυντές, τους υπαλλήλους και τους συνεργάτες μας από κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους προκληθεί και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τις μεταξύ μας συμφωνίες πώλησης. Η μέγιστη ευθύνη μας απέναντί ​​σας θα περιοριστεί στην καταβληθείσα αξία της παραγγελίας σας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

 

ΣΧΟΛΙΑ & ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Είστε πάντα ευπρόσδεκτοι να μας αποστείλετε τα σχόλιά σας στο info@ootopia.gr, μαζί με τυχόν παράπονα, εντυπώσεις, σκέψεις, προτάσεις και ιδέες σας. Εάν εντοπίσετε σφάλματα ή ελαττώματα στα προϊόντα που έχετε αγοράσει από την M.B. ELEON, ενημερώστε μας μέσω email στην παραπάνω διεύθυνση, εντός 24 ωρών από την παραλαβή της αποστολής σας.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Μπορείτε να υπαναχωρήσετε από την παραγγελία σας και τη σχετική σύμβαση πώλησης, χωρίς να απαιτείται να προβάλετε κάποιον λόγο, έως και 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή κάποιος τρίτος που εσείς υποδείξατε, αποκτήσει τη φυσική κατοχή των παραγγελθέντων προϊόντων.

Θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε με μια σαφή και γραπτή δήλωση που θα περιλαμβάνεται σε επιστολή που πρέπει να αποστείλετε είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ootopia.gr, είτε στη φυσική διεύθυνση της εταιρείας μας, πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα υπαναχώρησης. Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση υπαναχώρησης θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να περιλαμβάνει τα στοιχεία που απαιτούνται σε αυτή τη φόρμα. Θα επιβεβαιώσουμε την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησής σας με αποστολή email στη διεύθυνση που δώστε κατά την καταχώριση της παραγγελία σας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Εάν υπαναχωρήσετε από μια σύμβαση πώλησης, θα σας αποζημιώσουμε για όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς και για τα συνήθη έξοδα παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία θα ενημερωθούμε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση. Δεν θα καλύψουμε κανένα πρόσθετο κόστος ταχύτερης παράδοσης ή οποιοδήποτε άλλο είδος ειδικής παράδοσης σε εσάς, πέρα από το κόστος της συνήθους τυπικής παράδοσης που προσφέρεται από εμάς.

Θα πραγματοποιήσουμε την επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την πληρωμή της παραγγελίας σας, εκτός εάν έχουμε, αμοιβαία και ρητά, συμφωνήσει διαφορετικά. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επιβαρυνθείτε με οποιαδήποτε αμοιβή ως αποτέλεσμα μίας τέτοιας συμφωνηθείσας επιστροφής.

Θα αποστείλετε τα αγαθά ή θα τα παραδώσετε σε εμάς στη διεύθυνση της εταιρείας μας, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση το αργότερο μέσα σε 14 ημέρες από την ημέρα κατά την οποία θα μας γνωστοποιήσετε την υπαναχώρησή σας από τη σύμβαση πώλησης. Αυτή η προθεσμία θεωρείται ότι τηρείται εάν αποστείλετε τα αγαθά πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών. Ενδέχεται να παρακρατήσουμε την αποζημίωση έως ότου λάβουμε τα αγαθά ή μέχρι να μας παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία ότι τα αποστείλατε πίσω σε εμάς. Θα επιβαρυνθείτε με οποιοδήποτε κόστος μεταφοράς και παράδοσης για την επιστροφή των εμπορευμάτων. Επίσης, ενδέχεται να καταστείτε υπεύθυνος και να επιβαρυνθείτε με την τυχόν απομείωση της αξίας των επιστρεφόμενων αγαθών επειδή αυτά έτυχαν μεταχείρισης διαφορετικής από αυτή που θα ήταν απαραίτητη για να προσδιοριστεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία τους, σαν να είχαν εξεταστεί σε ένα φυσικό κατάστημα. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα δεχθούμε υπαναχωρήσεις από συμβάσεις πώλησης για αγαθά που μας επιστρέφονται χωρίς την αυθεντική τους συσκευασία ή με την αυθεντική τους συσκευασία να είναι κατεστραμμένη ή πολύ φθαρμένη και για αγαθά που επιστρέφονται σε φιάλες που ανοίχθηκαν μετά από την παράδοση τους.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Θα φέρουμε τον κίνδυνο απώλειας ή ζημίας στα παραγγελθέντα αγαθά έως ότου αυτά παραδοθούν από τον συνεργαζόμενο μεταφορέα μας σε εσάς ή σε πρόσωπο που εσείς υποδείξετε. Θα αντικαταστήσουμε μόνο προϊόντα που παραδόθηκαν σε κατεστραμμένες φιάλες. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε εντός 24 ωρών από την παράδοση και να μας παρέχετε φωτογραφίες και άλλες σχετικές πληροφορίες. Εάν καταλήξουμε σε συμφωνία για την επιστροφή παραληφθέντων αγαθών, θα πρέπει να μας τα αποστείλετε στην ανωτέρω διεύθυνση της εταιρείας μας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα επιβαρυνθούμε με τα έξοδα αποστολής.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES

H Πολιτική Aπορρήτου και η Πολιτική Cookies της εταιρείας μας αποτελούν αναπόσπαστα μέρη των παρόντων Όρων.

 

ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Μπορούμε να τροποποιήσουμε, να ενημερώσουμε ή να διαγράψουμε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους, ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιαδήποτε απόκλιση από τους Όρους θα ισχύει μόνο εάν επιβεβαιωθεί εγγράφως από εμάς. Τυχόν αδράνεια ή καθυστέρησή μας να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμά μας απορρέει από τους παρόντες Όρους δεν θα θεωρείται παραίτηση από αυτό ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά μας. Σε περίπτωση που ένα αρμόδιο Δικαστήριο αποφασίσει ότι οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους είναι παράνομος, άκυρος ή ανεφάρμοστος, θα θεωρείται ότι αντικαθίσταται από έναν έγκυρο όρο που επιτελεί κατά το μέγιστο δυνατό τον σκοπό του αρχικού και οι υπόλοιποι Όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι συμφωνίες και οι σχέσεις μας με εσάς θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο χωρίς να εφαρμόζεται οποιαδήποτε διάταξη ιδιωτικού διεθνούς δικαίου ή σύγκρουσης νόμων και χωρίς να διέπονται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη διεθνή πώληση κινητών πραγμάτων, η εφαρμογή της οποίας ρητά αποκλείεται.

 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τις συμφωνίες μας και με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τον Ιστότοπο μας, και η οποία δεν θα μπορέσει να διευθετηθεί μέσω διαπραγμάτευσης ή διαμεσολάβησης, θα δύναται να επιλυθεί μέσω προσφυγής στο αρμόδιο Δικαστήριο της Αττικής.

 

Ενδεικτικοί φορείς διαμεσολάβησης και εναλλακτικής επίλυσης διαφορών:

Ηλεκτρονική Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL

Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού (ΕΦΔ) καταναλωτικών διαφορών :

http://www.synigoroskatanaloti.gr/stk_efd.html